GWARANCJA

 1. Wszystkie towary, sprzedawane w sklepie jagram.com.pl pochodzą z legalnego źródła, są produktami nowymi i posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta obejmującą zarówno kompletność produktu, jak i jakość wykonania i impregnacji zgodnie z technologią i kartą produktową opisującą wymagania jakościowe dotyczące danej grupy produktowej (do wglądu na życzenie klienta w siedzibie firmy JAGRAM SA, 00-491 Warszawa, ul. Konopnickiej 6/363).

 2. Dodatkowo Jagram S.A. gwarantuje odporność na butwienie drewna przez okres 10 lat przy zastosowaniu bez kontaktu z gruntem. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu.

 

REKLAMACJE

 1. Klient ma obowiązek przy odbiorze zamówionego towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem (pod względem ilościowo - rodzajowym). W przypadku dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności kuriera i w razie stwierdzenia rozbieżności zaznaczyć to na liście przewozowym oraz bezzwłocznie zawiadomić sklep pod numerem telefonu 22 628 97 72 wew. 100 lub na adres email: sprzedaz@jagram.com.pl

 2. Wszelkie stwierdzone nieścisłości w zawartości przesyłki uwidocznione w obecności kuriera, zostaną niezwłocznie dostarczone na koszt sprzedawcy.

 3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po odebraniu i rozpakowaniu zamówionego towaru, Klient ma obowiązek zawiadomić o wadach sklep pod numerem telefonu 22 628 97 72 wew.100 i przesłać rzetelną dokumentację fotograficzną z uwidocznionymi wadami na adres email: sprzedaz@jagram.com.pl. Wadliwy towar lub jego elementy można również dostarczyć do magazynu sklepu, w miejscowości Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. pomorskie, czynne pon-piąt. w godz. 9-15;

 4. W ciągu 14 dni roboczych od daty przedstawienia rzetelnej dokumentacji zdjęciowej lub dostarczenia przez Klienta towaru do magazynu sklepu zostanie przeprowadzona ocena zasadności reklamacji.

 5. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona wymiana towaru zostanie dokonana na koszt sprzedawcy w najszybszym możliwym terminie.

  

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Koszt transportu zwrotnego pokrywa klient.

 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem albo fakturą. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć również podpisane przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona zapłacona cena.

 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru bez kosztów transportu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub gotówką w kasie magazynu sklepu w miejscowości Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. pomorskie po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu lub przekazem pocztowym. Koszt przekazu pocztowego ponosi Klient.

 4. W przypadku zwrotów dokonywanych na zagraniczne rachunki bankowe, koszty transakcji ponosi Klient.

 5. Koszty zwrotu towaru do magazynu Jagram S.A. w Lipince ponosi Klient.

Back to top