Wiata Nevada

Zastanawiasz się, kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę? W tym artykule opiszemy takie przypadki!

Polska biurokracja mogłaby wyprowadzić z równowagi nawet przysłowiowego świętego. A już sama konieczność zetknięcia się z władzami gminy lub powiatu w zakresie przeróbek budowlanych na naszej posesji potrafi być prawdziwą drogą przez mękę. Ilość dokumentów jakie trzeba wypełnić oraz drzwi do których powinniśmy zapukać jest ogromna. Warto zatem dowiedzieć się, czy zawsze musimy zaprzątać sobie głowę koniecznością zdobycia odpowiedniego papieru. W przypadku drewnianych konstrukcji ogrodowych, sprawa nie zawsze jest tak jasna. Co prawda, w ofercie Jagram znajdują się wiaty samochodowe bez pozwolenia na budowę. Taki budynek można z łatwością postawić na swojej działce opierając się tylko na zgłoszeniu! Często jednak okazuje się, że pozwolenie jest potrzebne.

Prawo budowlane

Obowiązujące w naszym kraju regulacje dotyczące budynków stanowią, że pozwolenie na budowę potrzebne jest wyłącznie w przypadku konstrukcji, których powierzchnia zabudowy przekracza 25 metrów kwadratowych. Oznacza to, że jeśli chcemy uniknąć odwiedzania różnych urzędów, musimy być szczególnie ostrożni w przypadku budowy garażu, altany czy domku ogrodowego. W przypadku, jeśli całkowita powierzchnia zabudowy takiej konstrukcji nie przekracza 25 metrów kwadratowych, musimy jedynie dokonać zgłoszenia faktu budowy do Starostwa odpowiedniego dla danego powiatu.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Poniżej przedstawiamy krok po kroku całą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Zebranie dokumentacji. Zanim zgłosimy do Starostwa zamiar postawienia nowego obiektu na naszej posesji należy zebrać odpowiednią dokumentację. Potrzebujemy:

projekt budynku jaki zamierzamy zbudować (zatwierdzony przez architekta)

dowód własności posesji (np księga wieczysta albo umowa dzierżawy)

dowód że posiadamy prawo do nieruchomości postawionej na posesji decyzji o warunkach zabudowy (do uzyskania w Urzędzie Gminy).

 

Czas na napisanie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. Taki dokument powinien zawierać zawierać dokumenty, które opisaliśmy wyżej. W przypadku gdy nie składamy ww. Wniosku osobiście, osoba która w naszym imieniu to robi powinna posiadać upoważnienie.

Oprócz tego, urzędy pobierają opłaty administracyjne za wydawanie pozwoleń.

Warto pamiętać, że na wydanie ostatecznej decyzji urzędnicy mają do 65 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Ważne uwagi

W przypadku, gdy nasz wniosek został rozpatrzony negatywnie, mamy prawo do złożenia odwołania od decyzji. Taki wniosek składamy już jednak nie w Starostwie, lecz w Urzędzie Wojewódzkim (powinien on trafić w ręce Wojewody) Należy zgłosić fakt rozpoczęcia prac na tydzień przed datą startu budowy Pozwolenie na budowę jest ważne 2 lata od momentu wydania. Wymiary budynków wymagających pozwolenia na budowę różnią się w zależności od lokalizacji działki. Jeśli posesja położona jest w mieście, musimy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę już w przypadku konstrukcji przekraczających 15 metrów kwadratowych.