Jak zamontowaź garaż drewniany?

 

Pozwolenie na budowę

Budowa wiaty nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli powierzchnia jej zabudowy (mierzonej w obrysie ścian zewnętrznych, obrys podłoża) nie jest większa niż:


-25 m2 (w ogrodach w granicach miast, ponadto nie może ich być więcej niż dwie na każde 500 m2 działki);
-35 m2 (w ogrodach poza granicami miast – w rodzinnych ogrodach działkowych).


Należy jednak zgodnie jednak z art. 30 ust. 1 pkt.1 (Prawo budowlane) zgłosić zamiar budowy wiaty  w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Najlepiej jest zgłosić konstrukcję jako „Wiata - altana ogrodowa”, nie jako „Garaż” gdyż garaż jest rozumiany jako budynek wymagający zezwolenia na budowę.

 

Więcej informacji na temat pozwolenia na budowę znajdą Państwo w artykule:

Pozwolenie na budowę - kiedy trzeba? Krok po kroku jak uzyskać

 

Przygotowanie gruntu

Grunt pod budowę wiaty powinien być utwardzony oraz wypoziomowany.  Do wypoziomowania gruntu najlepiej użyć poziomicy.

Istnieją sytuacje gdy nie da się wypoziomować terenu i wiata musi zostać zbudowana na nachylonym terenie. Wówczas najlepiej jest zakupić dłuższe słupy do garażu tak, by móc dostosować długość słupów do nachylenia terenu.

 

Montaż

W kolejnych krokach pokażemy jak zamontować wiatę na przykładzie naszego najpopularniejszego modelu wiaty – Brema. Nasze konstrukcje zaprojektowane są tak, aby nawet osoba niedoświadczona, nie miała kłopotów z ich montażem.

 ZOBACZ WIATĘ CARPORT DREWNIANY BREMA

Carport na jeden samochód Brema

 Każdy zestaw do budowy wiaty zawiera komplet okuć i wkrętów niezbędnych do zamontowania wiaty, jednakże ze względu na zróżnicowane warunki oraz preferencje, nie dołączamy do zestawu kotew. Można natomiast zakupić w naszym sklepie www.jagram.com.pl  trzy rodzaje kotew:

 

-szpice metalowe do montażu w gruncie

-podstawki metalowe do montażu na twardej powierzchni

-kotwy typu H (stanowią najmocniejszy rodzaj kotwienia i wymagają wylania stóp fundamentowych)

 

Wyznaczanie punktów kotwienia

Punkty kotwienia wyznaczamy żyłką mierząc zarówno długość odcinków boków garażu między słupami, jak i przekątne pomiędzy słupami. Poniższy rysunek przedstawia  ten sposób wyznaczania punktów zakotwienia. Tutaj odległość jest liczona od krawędzi kotwy.

 Rysunek - wyznaczanie punktów kotwienia słupów konstrukcji

Gdy już wyznaczyliśmy punkty zakotwienia, umiejscawiamy w ziemi kotwy. Poniżej pokazujemy sposób kotwienia garażu na przykładzie szpiców metalowych.  W szpicu umieszczamy drewniany klocek (najlepiej wymiarem jak najbardziej zbliżony do przekroju słupka, którego będziemy później umieszczać w szpicu).  Jest on potrzebny by nie uszkodzić szpica w trakcie wbijania.

Wbijanie szpica metalowego w ziemięWbijanie szpica metalowego w ziemię

Szpice powinny być wbijane tak, żeby dziurki na wkręty znajdowały się po tej samej stronie. Co kilka uderzeń należy sprawdzać poziomicą czy szpic wbijany jest pionowo. Szpic powinien wystawać z ziemi na 15 cm. Dzięki temu słupek znajdować się będzie powyżej poziomu gruntu, co uchroni go przed gniciem. Analogicznie postępujmy z pozostałymi kotwami.

 

Budowa konstrukcji

 Następnie,  gdy mamy wbite wszystkie kotwy, łączymy ze sobą słupy oraz łukowe krokwie.

W zamkach słupków umieszczamy specjalne kątowniki (stalowe łączniki wzmacniające), które przymocowujemy wkrętami, tak jak na rysunku poniżej. Wystająca część łącznika posłuży jako uchwyt do zamocowania krokwi łukowych w  kolejnym kroku.

  Umieszczanie kątownika w słupku

Następnie umieszczamy łuki na słupach i montujemy wkrętami  według załączonego poniżej rysunku.

 Umieszczanie krokwii na słupach

Po przymocowaniu łuków do słupów powstały nam 3 sekcje które następnie musimy przymocować do szpiców metalowych . Słupki należy włożyć w szpice i przykręć wkrętami z przeciwległych stron, sprawdzając przy tym pion. (wszystkie sekcje powinny być przymocowane w sposób równoległy - Do umocowania słupków w szpicu należy użyć 4 wkrętów fi 10 x 50 mm. Wkręty należy wbić po 2 z każdej strony. W przypadku gdy po włożeniu słupka w szpic słupek jest przekrzywiony, można go naprostować w trakcie wkręcania wkrętów.    

 

 Umieszczenie sekcji wiaty w słupach

Rajtery są w zestawie w dwóch częściach. Należy połączyć części rajterów ze sobą według rysunku poniżej:

 Łączenie ze sobą części rajterów

Rajtery po złożeniu mają  po 3 nacięcia. Nacięcia te służą do umocowania rajterów na łukach. 

 Umocowanie rajterów na łukach

Wszystkie 7 rajterów należy zamocować w równiej od siebie odległości.

 Mocowanie rajterów na konstrukcji

Kolejnym krokiem jest umieszczenie zastrzałów, które mają funkcję zarówno mocującą konstrukcję jak i ozdobną.

 Umieszczenie ozdobnych zastrzałów

Po zamontowaniu rajterów z przodu oraz z tyłu konstrukcji umieszczamy tzw. łuki maskujące.

 Mocowanie łuków maskujących wiaty

 

Pokrycie wiaty

Konstrukcja drewniana jest już przygotowana na położenie pokrycia z płyt PCV.

Garaże można pokrywać zarówno płytą PCV jak również poliwęglanem komorowym. Poliwęglan jest wytrzymalszym ale również dużo droższym rozwiązaniem.

Poniżej przedstawiamy montaż w przypadku płyt PCV. Płyty kładzie się na konstrukcji w sposób przedstawiony na rysunku poniżej. Płyty muszą wystawiać z tyłu i z przodu minimum 15 cm poza konstrukcję. Płyty muszą nachodzić na siebie, co pokazane jest na kolejnym rysunku. Po ułożeniu płyt przytwierdzamy je wkrętami dołączonymi do wiaty . W zestawie są 33 sztuki wkrętów na każde 2 płyty PCV, które powinny być rozłożone na rajterach w konfiguracji 6 sztuk, następnie 3, później znów 6 itd.

 Nakładanie płyt PCV na wiatę

                                (rzut z góry na sekcję pierwszych dwóch płyt)

Ułożenie płyt PCV na wiacie drewnianej

 Garaż drewniany pokryty płytą PCV

Garaż, carport Brema z pokryciem PCV